Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
Een gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk beschikken over een plaatselijke regeling.
In een plaatselijke regeling komen regelingen aan de orde ten behoeve van het leven en werken van de gemeente, zoals:
  • De wijze van verkiezing van ambtsdragers
  • De wijze van werken van de kerkenraad
  • Regelingen voor Doop, Heilig Avondmaal en levensverbintenissen
  • Regelingen voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Een door de PKN beschikbaar gesteld model hebben we de laatste maanden tijdens onze vergaderingen passend gemaakt voor onze gemeente.
Bent u benieuwd hiernaar? De regeling kunt u hier inzien. Wanneer u een exemplaar toegestuurd wil krijgen, vraag ernaar bij de scriba via scriba@hervormdekerk-kapelle.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, ook die kunt u naar de scriba sturen.

Namens de kerkenraad,
Jan Bron, voorzitter
 
terug