Kinderkerk 28 juni 2020 Kinderkerk 28 juni 2020
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven. We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. Het gaat deze week over hoe God zijn heiligheid aan
Mozes laat zien. 
  


Leuk om samen met je ouders te doen of om zelf aan de slag te gaan met de verschillende puzzels. 

Puzzel: Feller dan het licht!
Puzzel: God is groot
 
 
Kinderkerk 14 juni 2020 Kinderkerk 14 juni 2020
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven. We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land.
Het verhaal van deze zondag gaat over de bouw van de tabernakel. God vraagt of de Israëlieten een huis willen bouwen voor God. God kiest een woonplaats tussen zijn volk, dichtbij hen. Maar God is niet één van hen. Hij is zo groot en machtig. De gewone mensen van het volk moeten op eerbiedige afstand blijven. Toch wil de HEER ook in jouw hart komen wonen, dichtbij. Hij is groot en machtig, maar Hij wil dicht bij jou zijn. Zet je hart maar voor Hem open en vraag of Hij er zijn woning wil maken.
Als je bovenaan op de knop jeugd klikt zie je bij het rolmenuutje kinderkerk staan. Daar vind je wat afleveringen kinderkerk van de afgelopen weken.   
 
Kinderkerk 7 juni Kinderkerk 7 juni
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven. We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land.
Deze week staat het vernieuwde gebod van God met het volk Israel centraal.
Het valt allemaal niet mee. Om te doen wat er van ons gevraagd wordt.
Dat viel toen niet mee en nu ook niet. De krantenkoppen zeggen ons genoeg.
Ook in deze roerige, moeilijke tijden moeten we God blijven volgen.
De 10 woorden van Hem leiden ons door deze moeilijke tijd heen. Het is geloven met vallen en opstaan maar iedere stap is hij bij ons en hij pakt ons bij de hand.

Tien-Woorden-Rap
 
Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien!
Deze woorden zijn gegeven als tien vrienden voor het leven:
1 is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
2 wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.
3 dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer 
4, een vrije dag voor mens en dier.
Zodat je week’lijks even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld.
5 gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar dan leef je blij.
Maak niet dood, laat 
6 je horen, knoop dat heel goed in je oren.
Een maatje is, zegt
nummer 7, iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.
8 zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.
9 laat dat vals gepraat, waarmee je and’re mensen schaadt.
10 zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers,
op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van.
Dit zijn de tien woorden, de woorden 1 tot 10. 
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien? 

De rap staat ook in de presentatie. Misschien Jip en Janneke taal daar kan groot en klein wat mee.
Dus het antwoord op de laatste zin in de rap is natuurlijk van ons allen JAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Als je bovenaan op de knop jeugd klikt zie je bij het rolmenuutje kinderkerk staan. Daar vind je wat afleveringen kinderkerk van de afgelopen weken.
 
 
Kinderkerk 24 mei Kinderkerk 24 mei
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven.
Het was donderdag Hemelvaartdag. Een bijzondere dag. Het is 40 dagen na Pasen, 40 dagen nadat de Here Jezus is opgestaan uit het graf. En op deze dag verlaat Jezus de aarde. Terwijl Hij in gesprek is met zijn vrienden, stijgt Jezus langzaam omhoog. De vrienden kijken Hem na, tot een wolk Hem aan hun zicht onttrekt. Maar… al voordat dit gebeurde, heeft Jezus er over gesproken tegen zijn vrienden en leerlingen.. Jezus gaat niet zomaar weg. Hij belooft ook dat Hij weer terugkomt. En beloofd is beloofd! Het gaat echt gebeuren.


Als je bovenaan op de knop jeugd klikt zie je bij het rolmenuutje kinderkerk staan. Daar vind je wat afleveringen kinderkerk van de afgelopen weken.
 
kinderkerk 10-05-2020 kinderkerk 10-05-2020
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je de kinderkerk meebeleven. We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. Op 10 mei gaan we het hebben over Exodus 19.
lees meer »
 
Kinderkerk Kinderkerk
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven.
We volgen de methode Vertel het maar en op dit moment zijn de verhalen aan de beurt over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land.
Thema van zondag 17 mei:  Tien dingen die God wil zeggen.

Doel
De kinderen leren dat heilige God in de Tien Geboden duidelijk maakt wat Hij van mensen verwacht.
Toelichting
God wil door Mozes spreken tot zijn volk dat onderweg is uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Daar mogen ze wonen en gelukkig zijn, omdat de HEER hen heeft bevrijd en nabij is. Maar hoe kan dat? Hoe moeten ze leven met respect voor de heilige God? De tien woorden die de HEER spreekt wijzen daarin de weg. Wie zich daaraan houdt, leeft in het verbond met God. Die geeft het juiste antwoord op Gods liefde en trouw.

Het echt leven volgens de 10 geboden is voor groot en klein geen makkelijke opgave.

Dus, jongelui, probeer iedere week 1 gebod na te leven. Laat het je ouders ook weten en samen sta je sterk.
Succes.

Leiding Kinderkerk         

10 geboden gevuld met Gods liefde


In de presentatie kan je het verhaal lezen van deze zondag en naar mooie liedjes luisteren/meezingen die bij het verhaal passen.
 
 
Kinderkerk 31 mei 2020 Kinderkerk 31 mei 2020
Nu kerkdiensten alleen online worden gehouden, is de kinderkerk online gegaan. Door op kinderkerk te klikken, kun je die meebeleven. We volgen de methode Vertel het maar.
Gods Geest gaat aan het werk.
De leerlingen willen graag van Jezus vertellen, van zijn leven, sterven en opstanding. Ze vertellen over wat ze zelf hebben gezien en gehoord. Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren. Petrus roept de andere mensen bij de tempel op dat ook te geloven. Dat is een grote verandering voor hen: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat op Pinksteren. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds.
Als je bovenaan op de knop jeugd klikt zie je bij het rolmenuutje kinderkerk staan. Daar vind je wat afleveringen kinderkerk van de afgelopen weken.

 
 
Kinderkerk Kinderkerk
Kinderkerk
Voor kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar is er elke zondag kinderkerk. In twee groepen (onderbouw, bovenbouw) krijgen de kinderen, tijdens de preek van de voorganger, op hun eigen niveau een verhaal  uit de bijbel te horen en maken zij een verwerking. De verhalen en verwerkingen komen uit de methode ‘Vertel het maar.’ Rondom Kerst en Pasen werken we projectmatig. De kinderen werken dan meerdere zondagen rondom één thema. 


Na de kinderkerk komen de kinderen en hun leidsters terug in de kerk en vertellen ze kort wat ze hebben gedaan. Ze laten hun verwerking zien en vaak wordt deze nog tentoongesteld, zodat ouders en andere belangstellenden hier later nog naar kunnen kijken.

Om naar de kinderkerk te gaan hoef je geen lid van onze kerk te zijn, alle kinderen zijn welkom!! 
We zien je graag terug in de kerk en in ‘Plein 5’! 

De leiding van de kinderkerk.
lees meer »
 
Afscheid van de kinderkerk Afscheid van de kinderkerk
Op zondag 19 mei namen we afscheid van de oudste 5 kinderen van de kinderkerk. Het thema van deze bijzondere dienst was. Waar is dat feestje….ook u en jij bent genodigd!


De mooiste woorden kunnen niet verhalen
wat een eerste krokus je zeggen kan
over het feest dat God je geven wil.
Phil Bosman
lees meer »
 
Kinderkerstfeest 2019 Kinderkerstfeest 2019
Voor meer foto's zie fotoalbum (foto's Bas Blok)
lees meer »