zo 24 november 2019

Eredienst

Locatie: 
 Kapelle
Tijdstip: 
 10:00 uur

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christus Koning (over levenden en doden, op aarde en in de hemel, in tijd en ruimte) is 24 november. De overledenen van het afgelopen (kerk)jaar worden genoemd en herdacht. Een kaars wordt bij iedere naam gebrand. Na de dienst is er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje te branden. De lezing is Lucas 20: 27-40.

terug